Sjukepleiar Monica Storborg Sæbønes står no i frontlinja når koronasmitta pasientar treng intensivbehandling

– Det er ein heilt uverkeleg situasjon

På Jobb: Monica Storborg Sæbønes på jobb ved Volda sjukehus. Biletet er tatt av ein kollega.  Foto: Siv Osdal

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Viss koronasmitta pasientar blir alvorleg sjuke og treng intensivbehandling, då står ho i frontlinja og deltek aktivt i sjukepleie, behandling og omsorg.