Næringssjef Odd Magne Vinjevoll

– Vi må stå saman, store og små

– No er tida for å stå saman i næringslivet. Store og små. Vi må snakke saman, gjerne ta ein telefon for å lufte ut.

Stå saman: Næringssjef Odd MAgne Vinjevoll oppmodar folk, næringsliv og kommunar til å handle lokalt. 

Nyheiter

Det seier dagleg leiar Odd Magne Vinjevoll ved Ørsta næringskontor.