– Det er viktig med restriksjonar hos legesenteret

– Vi har nok legeressursar per i dag. Samstundes er det viktig at vi har restriksjonar ved legesenteret, slik at vi unngår at legar vert smitta.

Lege Hege Axe Øvsteng oppmodar folk om å følgje instruksane frå legesenteret.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det seier lege Hege Axe Øvsteng ved Ørsta legesenteret.