Vik Ørsta

Permitterer hundre av 282 tilsette

- Alle yrkesgrupper hos vore tilsette vert ramma av permitteringane. Det vert rundt hundre av 282 tilsette, og nøyaktig tal har vi i morgon, seier Kjetil Nesset, administrerande direktør i Vik Ørsta.  Foto: Arkiv.

Nyheiter

- Frå måndag av permitterer vi rundt hundre av våre 282 tilsette på grunn av koronakrisa. Alle yrkesgrupper hos oss vert ramma, - produksjon, administrasjon og økonomi, og det gjeld anlegga i både Ørsta og Vik i Sogn.