Formannskapet i Ørsta

Irriterte seg over Volda

Ordførar Stein Aam måtte forsvare Volda-politikarane i formannskapet i Ørsta torsdag ettermiddag. Fleire var irriterte over Volda sin handlemåte i NTP-saka.
Nyheiter

Formannskapet handsama torsdag Ørsta kommune si fråsegn til Norsk Transportplan. Denne skal til fylkeskommunen som skal samordne alle fråsegnene frå kommunane.