Relasjonsbygging før UKM

– Ein pangstart

– Vårt mål er å få deltakarane på UKM (Ung Kultur Møtes) til å verte trygge og godt kjende med kvarandre før dei skal i elden no på laurdag.

Klare til aksjon: Ein stor bukett med ungdomar klare for UKM. 

Å delta på UKM i dag er så mykje meir enn å stå på ei scene

Nyheiter

– Det trur eg vi klarer med å arrangere ein Pangstart, Fortel Kristine Sofie Orheim Hansen.