Sjukehuspraksis i fattigdom

– Alle hadde hatt godt av eit opphald i Tanzania og fått kjent på dei harde levekåra som er her

I Tanzania: Dei tre jentene har blitt tekne godt i mot av lokalbefolkninga i Tanzania. Frå venstre: Ingrid Måseide, Signe Medina Welle og Hanne Sølberg Villanger. Alle foto: privat 

Alle erfaringane og opplevingane eg har fått og kjem til å få, skal eg ta med meg vidare i livet

Nyheiter

Signe Medina Welle (24) er i siste del av fysioterapiutdanninga si som ho har teke i Bergen dei siste åra. No har jenta frå Velle i Ørsta sjukehuspraksis i ein liten fattig landsby i Tanzania.