Volda

Ikkje plass til kulturhus ved ungdomsskulen

Nordplan konkluderer med at det ikkje er plass til nytt kulturhus ved Volda ungdomsskule. 

Nyheiter

Nordplan konkluderer med at det ikkje er plass til nytt Volda kulturhus på ungdomsskuletomta. Det er Møre som melder dette.