Solheim er ikkje lenger rådmann

– Kjønna yrkestitlar sender signal vi ikkje ynskjer oss

Wenche Solheim er ikkje lenger rådmann. Ho er kommunedirektør. Men løn og stillingsinstruks er akkurat den same.

Kommunedirektør: Wenche Solheim er ikkje lenger rådmann i Ørsta kommune. Nemninga er kommunedirektør. 

Nyheiter

Kommunestyret vedtok samrøystes å gje kommunen sin øvste administrative sjef ny stillingstittel. Det skjedde i samband med at det vart vedteke nytt reglement for råd og utval.