Usikre på om PP-tenesta fungerer godt nok

Volda-politikarane bestiller ekstern evaluering av PP-tilbodet

Politikarane i Volda ber om ekstern evaluering av den interkommunale PP-tenesta. Dei meiner dei ikkje har fått godt nok svar på korleis tenesta fungerer.

Utvalsleiar: - Vi treng å vite korleis PP-tenesta fungerer, seier Rebecca Riise Bjerknes, som er leiar for tensteutvalket for oppvekst og kultur i Volda.   Foto: Arkivfoto

Nyheiter

For to år sidan, og etter mykje uro, vart pedagogisk- psykologisk teneste (PPT) i Ørsta og Volda slått saman med Hareid og Ulstein.