Ørsta kommune:

– Har gitt varsel til Allskog

– Vi har gitt Allskog varsel om at dei må syte for at vatnet held seg i sine naturlege løp, og ikkje tek vegen ned langs hjulspora i anleggsvegane. Vi registrerer at ikkje alt er i orden, og dreg no på ny synfaring.

Skogbrukssjef Peder Magnussen.  Foto: privat

Nyheiter

Det fortel skogkonsulent Peder Magnussen i Ørsta kommune.