Kommunestyret vil ha Fontena på Haldeplassen

– Haldeplassen er ei heidersplassering

Nyheiter

– Å plassere den gjenskapte Fontena på Haldeplassen vil vere ei heidersplassering.