Familievernkontoret opnar kontor i Ørsta

– Eit tilbod for heile Søre

Familievernkontoret: Det er Vebjørn Vestre og Elen Silseth Tømmerbakk (framme) som vil bemanne det nye utekontoret til familievernet på Sunnmøre tre dagar i veka. Dei får ryggdekning frå sine terapeutkollegaer; Tone Grotle, Anne Solnørdal, Åse Aurdal, Anne Lovise Løvås, Kristian Dirdal, Per Lennart Molvær og merkantilt personell Linda Rørvik. (Merethe Velsvik, merkantilt, Olav Sveen, terapeut, og Sølvi Berg Tennøy, leiar, var ikkje til stedes då bildet vart tatt.) Privat 

Kjerne-området til familievernet er parterapi, foreldrerettleiing, familiesamtalar og mekling ved samlivsbrot eller foreldretvistar

Nyheiter

Familievernkontoret opnar nytt kontor i Vikegata i Ørsta, og har heile Søre Sunnmøre som dekningsområde.