Fråverande vinter fører til tøffe tider

– Dårlege tider for sportsforretningane

Venter på vinteren: Kenneth Nydahl ved Intersport seier at den fråverande vinteren pregar salet. 

Dårlege vintrar har vi hatt på Sunnmøre tidlegare, og vi får det garantert igjen. Vi må slite litt på reservane

Nyheiter

Plussgrader, regn og vind kan i stor grad summere opp vinteren så langt. Det får sportsbutikkane merke.