KrF og Frp gjer opp for dårleg samvit, men avventande pelsyrbonde

- Vi flaggar ikkje i dag, sjølv om det ser lovande ut.

Frp sikrar pelsdyrbøndene betre erstatning for yrkesforbodet. - Ei lette, seier Steinar Reiten i KrF. Men på Øye flaggar dei ikkje førebels.

AVVIKLING: Jon Arne Nordang er ein av to pelsdyroppdrettarar som er att på Øye.   Foto: Svein Nordal

Nyheiter

– Endeleg får Framstegspartiet gjennomslag for ei reell kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene, skriv Jon Georg Dale på sin facebookprofil.