- Amatørmessig med rundkøyring

Anleggsveteran slaktar planane for flyplasskryss

– Ei løysing med rundkøyring for Flyplasskrysset er ei avsporing og ei altfor teoretisk tilnærming, meiner Per Gunnar Tilseth.

Problemkryss: Per Gunnar Tilseth er veteran innan anlegg- og transport. Han åtvarar mot løysingane til «teoretikarar» om nytt Flyplasskryss. 

Nyheiter

Tilseth har firmaet P.G. Tilseth AS, og har jobba som underentreprenør på vegar- og sjøanlegg i fleire tiår.