Over 800 millionar utbetalt til samanslåtte kommunar

Volda kommune har fått utbetalt 5,5 millionar kroner etter kommunesamanslåinga.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Måndag vart det utbetalt til saman 820,4 millionar kroner i reformstønad til 43 nye kommunar som slo seg saman i perioden fram til årsskiftet.

Støtta byggjer på talet innbyggjarar i den nye kommunen. Ti store kommunar med over 50.000 innbyggjarar, mellom anna Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har fått utbetalt 33,5 millionar kroner. Dei minste kommunane med under 15.000 innbyggjarar får utbetalt 5,6 millionar kroner.

Det blir ikkje lagt føringar på bruk av reformstønaden. Stønaden var eit økonomisk verkemiddel for å få kommunar til å slå seg saman i kommunereforma som vart vedtatt av Stortinget i 2014.

Regjeringa har som målsetjing at alle skal ha like god tilgang på velferdstenester og meiner det krev større kommunar med sterke fagmiljø. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) meiner derfor at det framleis er behov for samanslåingar.

Så mykje fekk kommunane:

Stavanger 33.471.000 kroner

Sandnes 33.471.000

Ålesund 33.471.000

Drammen 33.471.000

Nordre Follo 33.471.000

Asker 33.471.000

Lillestrøm 33.471.000

Tønsberg 33.471.000

Kristiansand 33.471.000

Trondheim 33.471.000

Molde 27.892.000

Moss 27.892.000

Indre Østfold 27.892.000

Øygarden 27.892.000

Narvik 22.314.000

Aurskog-Høland 22.314.000

Lindesnes 22.314.000

Kinn 22.314.000

Voss 22.314.000

Bjørnafjorden 22.314.000

Alver 22.314.000

Sunnfjord 22.314.000

Steinkjer 22.314.000

Namsos 22.314.000

Orkland 22.314.000

Senja 22.314.000

Holmestrand 17.064.000

Volda 5.578.000

Fjord 5.578.000

Hustadvika 5.578.000

Hamarøy 5.578.000

Midt-Telemark 5.578.000

Lyngdal 5.578.000

Ullensvang 5.578.000

Sogndal 5.578.000

Stad 5.578.000

Heim 5.578.000

Hitra 5.578.000

Ørland 5.578.000

Åfjord 5.578.000

Nærøysund 5.578.000

Hammerfest 5.578.000

Tjeldsund 5.578.000

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet