Positiv til turisme i Barstadvik

Får løyve: Bernt Festøy får løyve til å ominnreie løa på Lidvang gard til selskapslokale. 

Nyheiter

Rådmannen rår til dispensasjon frå kommuneplanen, og at Lidvang gard i Barstadvik får satse på turisme på bruket.