Planlegg ny utestad ved småbåthamna

Her kan det kome ny utescene

Ivar Aasen-gata 18: Her kan det bli ny utestad med utandørs scene, dersom Musikk i sentrum og huseigar Ivar Krøvel-Velle får realisert planane sine. 

Nyheiter

Rådmannen gir grønt lys for bevertning på ny utescene i sentrum