"Sorg er ein tilstand eller eit arbeid som ein blir fysisk sliten av"

Sorggruppe: Ruth Eva Sollie er sokneprest på Vartdal og ein av leiarane for sorggruppa som startar i Ørsta ved midten av januar. Foto: Oddhild Harman 

Nyheiter

Ei sorggruppe er etter-latte som møtast og deler erfaring om det dei har opplevd og den dei har mista. - Det kan vere god hjelp i å møtast og setje ord på sorga.