Fryktar for beredskapen

Hjørundfjord bondelag ber Ørsta kommune og Tussa Kraft AS om eit møte om beredskapen i Bondalen.

Linje: Hjørundfjord bondelag er kritiske til at fiberkablar er hengt opp i gamle stolpar. 

Nyheiter

Bakgrunnen er uroa over eit gammalt leidningsnett som i dag forsyner både fiberanlegg og mobiltelefonsamband.