Utvandrarane frå sentrum

"Ei lette å kome seg ut av trengselen og ut på bygda"

TrivseL: Både Tjalve, Ragne og hanen stortrivst eit godt stykke frå sentrum. Ingen av dei har særleg sansen for populismen og egoismen som dei meiner pregar vår tid, ikkje minst her i distriktet. 

Vår tid er neppe eit høgdepunkt i vår sivili-sasjons historie

Nyheiter

– Vi lever i ei skummel brytningstid no, med rasisme, klimafornekting og populisme, - ikkje minst på Sunnmøre og i Ørsta. Då er det ei lette å kome seg ut av trengselen og ut på bygda.