Brukar tolv millionar på å kjøpe fri politikarar

Fylkesordfører Tove Lise Torve og fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen er på lønnstoppen i fylkestinget.   Foto: Ståle Wattø, Sunnmørsposten

Nyheiter

I fjor vart det gjort endringar i reglementet for godtgjersler for fylkespolitikarane. Bakgrunnen var å redusere kostnadane med fem millionar kroner. Det skriv Sunnmørsposten. Det er totalt 47 representantar i fylkestinget. 22 av representantane er omfatta av frikjøpsordninga. Fylkesordførar Tove-Lise Torve og fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen er dei einaste som får ordinær løn. Avisa presenterer ei oversikt på kva fylkespolitikarane tener: