Vikemarka-elevane ut av Ørstahallen neste skuleår

– Vikemarka skule vil måtte disponere eigne lokale på best mogleg måte fram til ein ny sentrumsskule for 5. -7. klasse står klar

Ørstahallen:–Ein idrettshall er ikkje optimalt å bruke til skule, men nødvendig slik situasjonen er no, seier seksjonsleiar skule, Kirsti Øy Driveklepp. 

Elevtalet ved ungdomsskulen vil halde fram med å auke dei komande åra, til nærare 400 elevar

Kirsti Øy Driveklepp
Nyheiter

Den store plassmangelen i Ørsta-skulen tvinger skuleseksjonen til å tenke kreativt.