430 saker til Konfliktrådet

Vald, trugslar og krenkingar dominerer

Konfliktrådet hadde ei auke i saker frå 2018 til 2019. 

Nyheiter

Konfliktrådet Møre og Romsdal tok imot 430 saker i løpet av 2019 – ei auke frå 416 saker året før.