Gunnar Ellingsen får æresprisen til SpareBank 1 Søre Sunnmøre – og banken blar opp for kultur- og næringssoga

– Du har skrive deg inn i historiebøkene

– Dette var fullstendig uventa, og svært gledeleg, seier ein overraska Gunnar Ellingsen.

Prisvinnar: Gunnar Ellingsen flankert av Sigrun Heltne Vartdal (banksjef bedriftsmarknad) og Stig Brautaset (adm.dir. SpareBank 1 Søre Sunnmøre). 

Nyheiter

Han har akkurat fått overrekt SpareBank 1 Søre Sunnmøre sin drivkraft-pris, ein ærespris banken deler ut til dei som over tid har gjort seg fortent til ei særleg påskjønning for kulturelt eller humanitært arbeid.