Innstilt ferje

Nyheiter

Rute a på samband Festøya - Solavågen er innstilt inntil vidare. Dette melder Vegsentralen Midt. Årsaka er omdisponering av fartøy.

Rute a vart og innstilt tysdag.

Frå klokka 18.40 var det igjen normal drift i sambandet.