Forviklingar i kø for Norled

Ventar på ombygging: Tidefjord ligg ved Vikeneskaia i Volda. Ho må byggjast om før ho kan gå inn i sambandet festøya – Solavågen. Foto: Svein Nordal 

Vi beklagar summen av alt det som har skjedd

Inge Andre Utaker
Nyheiter

Norled har hatt innkøyringsproblem den fyrste veka som operatør i sambandet Festøya – Solavågen. Mellom anna må ei ferje byggjast om på nytt.