Bøstrand Transport AS med auka omsetnad, men stagnert overskot

Frå tjue til over sytti tilsette

Sjefen: Yngve Bøstrand har vore dagleg leiar i Bøstrand Transport sidan 2012. – Det blir mykje administrering, og det er jo eigentleg sjåfør eg er. Så ein dag kan det godt vere at eg dreg ut på vegen igjen, seier han. 

Vi har bygd oss opp mykje på få år. I fjor investerte vi i elleve nye bilar

Yngve Ose Bøstrand
Nyheiter

– Omsetnaden aukar stadig, men overskotet følger ikkje same utvikling som omsetningsauken i 2019. Årsaka er knallhard konkurranse, auka pris på diesel, dekk med meir, og at vi framleis er i ei oppbyggingsfase.