23. desember

– Mi første julefeiring var her i Noreg

Bereket Tesfagabr frå Eritrea har budd fem år i Ørsta. Han er lærling i byggfag.

23. desember: Bereket Tesdagabr frå Eritrea har budd fem år i Ørsta. Han er lærling i byggfag.  Foto: Oddhild Harman

Etter to år i Noreg kom broren min også til Ørsta, no bur vi i lag og er sjølvstendige

Nyheiter

– Eg brukte ikkje å feire jul i heimlandet mitt, men i Eritrea markerast Ortodoks jul den 7. januar kvart år. Det er ein offentleg fridag der dei fleste har fri frå skule og jobb.