Støtta kommunen på alle punkt

Nådde ikkje fram: Arne Johan Rebbestasd i Ivar Aasen gata 10 AS orienterte under fylkesmannen si synfaring til Ørsta i samband med klagehandsaminga av områdeplanen for Ørsta sentrum. Fylkesmannen har no stadfesta kommunestyret i Ørsta sitt reguleringsvedtak. Foto: Svein Nordal 

Nyheiter

Fylkesmannen i Møre og Romsdal stadfestar Ørsta kommunestyre sitt vedtak om ny områdeplan for Ørsta sentrum. Dermed er planen rettskraftig.