Fylkesmannen om Steinsvik Olivine AS

Ikkje god nok kontroll med støy, støv og slam

Steinsvik Olivine har ikkje god nok kontroll med støy, ei heller gode nok rutinar for å hindre støving av omgjevnadane. Og slambassenga har manglar.

Kritisk: Magnus Tornes frå Fylkesmannen si miljøavdeling på inspeksjon hos Robert Welsvik i Steinsvik Olivine sist onsdag. Tornes påpeikar no fleire avvik hos olivinbedrifta. Foto: Svein Nordal 

Nyheiter

Slik konkluderer Fylkesmannen si miljøavdeling etter inspeksjonen i førre veke.