Næringsutviklar Martin Brænne reflekterer rundt Volda si utvikling

– For å styrke Volda sentrum bør det satsast sterkare på sosiale møtestader

Furene: Martin Brænne er medeigar i alle dei store varehusa i Furene. Rusta var det siste som opna, og det var for kort tid sidan. Brænne meiner at Ørsta og Volda kommunar bør slå seg saman snarast. – Også for ei positiv handelsutvikling vil ein større kommune vere positivt. Det vil vere lettare å få hit attraktive kjeder med ein storkommune. I dag klarer ikkje Ørsta og Volda å stå fram som ei felles eining. 

Nyheiter

– Den store politiske tabben i Volda, som har bremsa utviklinga, var at Inovata ikkje vart realisert, meiner Martin Brænne.