Får landingsløyve

Skal sjå om desse fjella eignar seg for storproduksjon

Seks fjellområde i Hjørundfjorden skal dei komande dagane utforskast nærmare for å sjå om dei eignar seg i ein stor internasjonal filmproduksjon.
Nyheiter

Det er selskapet Truenorth Norway AS som har søkt om løyve til å ha synfaring med helikopter i områda ved Dalegubben, Skårasalen, Saksa, Urkeegga, Blåbretinden og Slogen.