I Ørsta kommune

Desse søkjer om spelemidlar

Det er i år ti søknader frå Ørsta kommune som vert prioritert for spelemidlar.

Prioritert: Ørstahallen er prioritert på fyrsteplass blant søknadene om spelemidlar i Ørsta. 

Nyheiter

Det har i år kome inn i alt 10 søknader om ordinære spelemidlar til idrettsanlegg i Ørsta