"Dette vert ein katastrofe for heile indre Dalsfjord"

Olivin-granne Sindre Kvangarsnes går sterkt i rette med olivinsjefen Robert Welsvik.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Robert Welsvik skriv i eit lengre tilsvar angåande avisartiklar i lokalavisene at han må kome med utfyllande kommentarar, for å gje eit korrekt bilde. Eit korrekt bilde utifrå han si virkeligheitsoppfatning. Vi er mange som har ei anna oppfatning av kva som er eit korrekt bilde. Eg finner derfor å måtte kome med følgande kommentar til innlegget ;