Maja-forsvinninga

Deler førebels ikkje Kripos-rapporten med folket i Ørsta

Frå siste leiteaksjonen etter Maja - i området ovanfor Engeset, der ho budde.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Kripos har konkludert med at det truleg ikkje har skjedd noko kriminelt i Maja-saka i Ørsta, - men verken dei eller politiet i Møre og Romsdal vil førebels fortelje offentlegheita om korleis dei har kome fram til dette.