Ja til nytt skjenkeløyve for Fugl Føniks

Løyve: Fugl Føniks kaffibar får skjenkeløyve, og har håp om å kunne opne dørene til nyelokala før jul.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Ørsta formannskap sa samrøystes ja til nytt skjenkeløyve til Fugl Fønix kaffibar AS.