Foreslår prisauke i barnehagane på fire prosent

Satsane på plassar i dei kommunale barnehagane i Ørsta vert foreslått å auke med fire prosent for ein heiltidsplass.
Nyheiter

I saksutgreiinga vert det vist til at foreldre ikkje skal betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass.