Fontena kan hamne i Svendsenhagen likevel

Svendsenhagen: Det vert gjort eit nytt forsøk på å få plassert Fontena i Svendsenhagen. 

Nyheiter

Ørsta sogelag prøver igjen å få plassert den gamle Fontena i Svendsenhagen.