Ber Fylkesmannen trekke motsegn i Smådalane

Vil ha trekt motsegn: Fagleiar Gunnar Wangen i Ørsta kommune. 

Nyheiter

Ørsta kommune ber Fylkesmannen trekke ei motsegn for ny samleveg.