Her er kuttlista

Vil spare 7,8 millionar på sjukeheimsplassar

Eit innsparing på 7,85 millionar kroner på sjukeheimsplassar verkar å vere det mest dramatiske kuttet i forslaget til budsjett for Ørsta kommune for 2020.
Nyheiter

Kuttlista er i budsjettforslaget nemnt som driftstiltak som er valde i budsjettversjonen, men med eit minus framføre.