Volda-budsjettet

Dette kan verte Austefjord-elevane sin nye skule

Hornindal skule  Foto: Bengt Flaten

Nyheiter

(Fjordingen) Ny brannstasjon på Grodås, ferdigstilling av Løvland bustadfelt og infrastruktur Grodås Aust er nokre av investeringane i rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Også flytting av skuleelevar frå Austefjord til Hornindal.