–Vi risikerer å misse fem klasser

– Vi er sjølvsagt svært glade for at Ørsta vgs. ser ut til å få nybygg. Men samstundes risikerer vi å misse fem klasser ved skulen. Det er dramatisk.

Elevar og lærarar ved Ørsta vidaregåande skule er uroa over kuttforslaga. Restaurant og matfag skal leggjast ned.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Seier dei tillitsvalde i Skolenes landsforbund ved Ørsta vidaregåande skule, Kristine Tingvoll og Per Tore Måen.