Oljeselskap frå kontinentet søkjer datatryggheit hos Tussa

Nede i dei høgsikra data-katakombene til Tussa i Hovdebygda har 250 bedrifter datalagring og servertenester. I tillegg kjøper olje – og energiselskap frå Tyskland og Frankrike datasikkerheit hos Tussa IKT.

datakjellar: Norodd Dyrhovden i datasenteret, der 250 bedrifter har sine serverar, og store, utanlandske aktørar si datasikkerheit vert ivareteken. 

Nyheiter

Nede i dei høgsikra data-katakombene til Tussa i Hovdebygda har 250 bedrifter datalagring og servertenester. I tillegg kjøper olje – og energiselskap frå Tyskland og Frankrike datasikkerheit hos Tussa IKT.