Ny Ørsta vgs. kan vere ferdig i 2023

– Ein hallelujadag for Ørsta

Nyheiter

Ein ny Ørsta vidaregåande skule skal stå ferdig i 2023. Det går fram av fylkesrådmannen sitt framlegg for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023.