Skeptisk til toalett grunna jordvern

Urke kaihus på Urke.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det er sendt inn søknad om bygging av eit toalett/servicebygg på Urke, ved Urke kaihus. Fylkeskommunen er ikkje umiddelbart begeistra.

Fylkeskommunen varslar at dei ynskjer ei synfaring fordi det er ei gravrøys i området. Vidare at det er i eit landbruksområde, og at området er med i Utvalde kulturlandskap. Då må minst mogleg dyrkamark gå tapt