Ein fjerdedel av stamfisken i Bondalselva er oppdrettslaks

REKORD: – Aldri tidlegare har vi registrert så mange oppdrettslaks i fisket etter stamfisk, seier leiaren i elveeigarlaget Kenneth Hustad. 

Nyheiter

– Dette viser kor viktig det er at elveeigarlaga framleis får kultivere elvane for å halde stammen mest mogleg rein. Og at oppdrettsselskapa i framtida samarbeider tett med oss for å få bukt med problemet.