Aurstad Tunnel vil utvikle bustadområde

– Treng fem år med drift i Klubben

– Vi ynskjer å føre tilbake Klubben til eit bustad- område. Men skal vi få til det, treng vi om lag fem år med drift i massetaket.

Konstruktiv: Vi ynskjer ein konstruktiv prosess for Klubben vidare, seier dagleg leiar Jo Stian Tverberg.  Foto: Rune Sæbønes

Vi ynskjer å spele med opne kort, og håper på ein god og konstruktiv prosess med kommunen og dei som bur i området

Nyheiter

Seier dagleg leiar Jo Stian Tverberg i Aurstad Tunnel AS.