Sjå kva eigedomar som vart kjøpt og selt i Volda i oktober

Tok over leilegheit for 625.00 kroner

Nyheiter

Her får du oversikt over alle eigdomar som er omsette i Volda i oktober i år.